't belangrijkste vindt altijd buiten beeld plaats

(Hans Tentije)

Wie

Dirk Rodenburg schreef als reclametekstschrijver voor marketingbureaus, bedrijven en uitgeverijen. Hij was als pr-functionaris verbonden aan het Anna Blaman Huis.

Zijn schrijverschap is in transitie. Fictioneel werk neemt een steeds belangrijker plaats in. De verbeelding is voor hem een katalysator en eindeloze inspiratie.

Recentelijk publiceerde hij enkele beschouwingen, verhalen en gedichten (onder meer in Tzum, Extaze, Meander en in bloemlezingen).

E-mail contact